SİTE Erzurum şube 19.07.2016 tarihinde, 1 işyeri hekimi, 1 B sınıfı iş güvenliği uzmanı, 1 diğer sağlık personeli ve 1 büro çalışanı  olmak üzere bölgesinde bulunan Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan ve Erzurum illerine hizmet vermeye başlamıştır.