Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak ve taşınmak  amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemelerdir.

KKD İÇİN TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ NE DEMEKTİR?

CE işareti taşıyan tüm ürünlerde olduğu gibi KKD’nin de insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır.

KKD SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

KKD’nin risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir. Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmelidir.

KKD NASIL SINIFLANDIRILIR?

KKD’ler koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunlu değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir.

KATEGORİ 0: KKD yönetmelik kapsamına girmeyen KKD’lerdir.

KATEGORİ 1:Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere koruma sağlayan basit yapıdaki KKD’lerdir.

KATEGORİ 2:Kategori 1 ve 3’ün dışında kalan KKD’lerdir.

KATEGORİ 3:Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşümü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki KKD’lerdir.

KKD TÜRLERİ

  • Göz ve yüz koruyucuları
  • Kulak koruyucuları
  • Baş koruyucuları
  • El ve kol koruyucuları
  • Ayak ve bacak koruyucuları
  • Vücut ve gövde koruyucuları
  • Solunum sistemi koruyucuları