İnsanın bilgi, beceri ve tutumunu geliştirmek, istenilen davranışı  kazandırmak, farkındalık yaratarak değişimi başlatmak ve sürdürmek için  eğitim gereklidir. Bilgi birikiminin neredeyse her yıl katlanarak büyüdüğü  günümüz dünyasında eğitim ihtiyacının tanımlanması çok önemlidir.

Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek ne kadar kolaysa tutum ve davranışlarını değiştirmek de o kadar zor ve zaman alıcıdır. Eğitim çalışma  koşulları ve ortamını iyileştirmenin aracı ve yaşam tarzını değiştirmenin  birinci adımıdır.

Günümüzde kuruluşlar eğitimin önemini ve gelişmeye katkısını bilmekte ve  çalışanın eğitimi için çaba sarf etmektedir. Bu kuruluşlar değişime kolaylıkla  ayak uydurabilmekte hatta değişime öncülük ederek üstünlük ve farklılık  sağlamaktadırlar.

   Site Akademi, alanında uzmanlaşmış eğitimcileri ile aşağıda belirtilen konularda eğitimler vermektedir.

1- Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitimler

    a-Mesleki Eğitimler

    b-Hijyen Eğitimleri

2- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

3- Yüksekte Çalışma Eğitimleri

4- Risk Değerlendirme Eğitimleri

5- Acil Durum Ekip Eğitimleri

6- Kaldırma Ekipmanları Eğitimi

7- Güvenli Sürüş Eğitimleri

8- Temel İlkyardım Eğitimleri

9- Yangın ve Kurtarma Eğitimleri

10- SEDEX Eğitimleri

11- Patlamadan korunma dökümanı hazırlama ve atex eğitimi

12- Alan sorumlusu eğitimi

13- Olay raporlama ve araştırma farkındalık eğitimi

14- Çalışma izinleri hazırlanması ve farkındalık eğitimleri