6331 sayılı kanun işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlarına görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükler getirmiştir. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren,  ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilir. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimlerdir. SİTE OSGB 2012 yılında yetkilendirme belgesini alarak sektöre hizmet vermeye başlamıştır. Halen 7 ayrı şube ile 40 ilde hizmet vermektedir.

SİTE Ortak Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri kapsamında;

1-İş Sağlığı Hizmetleri

a-İşyeri Hekimi İstihdamı

b-Diğer Sağlık Personeli İstihdamı

c-İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesi Hizmetleri

d-Sağlık Tetkikleri Hizmetleri

e- Temel İş Sağlığı Eğitimleri

2-İş Güvenliği Hizmetleri

a-A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

b-Risk Değerlendirme Çalışmaları

c-Acil Durum Organizasyonu, Eylem Planı ve Tatbikatların Yapılması

d-Temel İş Güvenliği Eğitimleri