Çalışanlara yönelik laboratuvar tetkikleri, radyolojik tetkikler,  fizyolojik testler, mobil sağlık araçları ve uzman personel ile işgücü  kaybı yaşanmadan işletme bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

– Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

– Akciğer Grafisi

– Solunum Fonksiyon Testi

– Odyometri

– Portör Muayenesi

– HBs Ag,Anti HBs (Sarılık Taraması) 

– Tam Kan (18 Parametre)

– Tam İdrar Tahlili

– İdrarda Kurşun

– İdrarda Fenol

– İdrarda Hippürik Asit

– Kanda Kurşun

– Kan Grubu

– Karaciğer Fonksiyon Testleri

– HCV

– HIV Testi

– EKG

– Koruyucu Aşılar

– Göz Muayenesi